Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1.0 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti A.I.STORE, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

1.1 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti A.I.STORE, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

1.2 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na nedostatky, vady, chyby a poškodenia tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním prípadne nesprávnym ošetrovaním tovaru alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
AISHOP

Námestie Sv. Michala 16
920 01 Hlohovec

Copyright 2015 - 2023 © aishop.sk - ALPHA INDUSTRIES | TWINZZ